Pradžia

X žiūrėjo į iliuminatorių imituojantį ekraną ir mintyse skaičiavo žybsnius salose. Viena sala užsižiebė ryškiau už kitas. Ugnies kamuolys augo lėtai, bet į debesis stuktelėjo taip, kad tie išsilakstė per pusę gaublio. “Vandenilinė”, – pagalvojo X vaikydamas cigaretės dūmus prieš save, tada atsispyręs nuo ekrano perskrido visą kajutę ir įsitaisęs fotelyje prisisegė diržus. Po minutės deformacijos banga nusirito per visą erdvėlaivio konstrukciją. Vaizdą ekrane pakeitė moters bruožų turinti simuliacija ir panašiu į moterišką balsu pranešė:

— Švartavimo prie kosminės stoties procedūra baigta. Sveiki atvykę į Y orbitą. Galite atsisegti diržus. Jūsų nusileidimo kapsulė bus paruošta po 15 minučių. “Starbus” jums linki malonios viešnagės Y planetoje. Ir primename jums, kad kelionės metu nerūkoma.

Ekranas užgeso.

Tags: Categories: Book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.